Bruksprovsresultat

2013-10-06 Mark, officiell
Zonic (kull 7) appellklass/spår: 233 p, uppflyttad till lägre klass

2009-04-05 Halmstad, officiell
Zicco (kull 3) lägreklass/spår: 368,75 p, godkänd

2008-10-26 Halmstad, officiell
Zicco (kull 3) appellklass/spår: 243 p, uppflyttad till lägre klass

2008-09-06 Ågesta, officiell
Pärlan (kull 3) appellklass/spår: 226,25 p, uppflyttad till lägre klass

2008-05-18 Bjuv, officiell
Skipper (kull 2) lägreklass/spår: 469,75 p, (258/211,75) uppflyttad till högre klass

2008-04-13 Ängelholm, officiell
Skipper (kull 2) lägreklass/spår: 479 p, (186/293) godkänd

2007-10-21 Halmstad, officiell
Zicco (kull 3) appellklass/spår: 219,5 p, godkänd

2005-11-20 Olofström, officiell
Skipper (kull 2) appellklass/spår: 241,25 p, uppflyttad till lägre klass

2005-10-30 Rödeby, inofficiell (KM)
Bella (kull 1) appellklass/spår: 173 p